Текст конкурса за трећи фестивал

 

На основу члана 3. став 1. тачка 3. Статута удружења „Где су књиге нема бриге“, дана 08.05.2021. године, донета је:

 

ОДЛУКА

 

о расписивању литерарног конкурса за учешће на трећем фестивалу дечијег књижевног стваралаштва „Җелим да будем дете“ у следећим категоријама:

 

ПОЕЗИЈА

 

Осмех је украс лица (за ученике 1-4. разреда основне школе)
Кад полетим видим… ( за ученике 5-8.разреда основне школе)

 

ПРОЗА

 

Више вредим ако читам ( за ученике 5-8.разреда основне школе)

 

Услови конкурса су следећи:

 

  • Право учешћа имају сви ученици основних школа са територије бивше Југославије.
  • Радови морају бити самостална дечија остварења.
  • На конкурсу је дозвољено учествовати са једним радом, значи сваки учесник може послати највише једну песму или један прозни текст.
  • Песма може имати највише 32 стиха, а прозни текст не више од две стране А4 формата
  • Радове куцати ћириличким писмом (изузетно латиничним писмом за учеснике из држава у којима је оно једино писмо) у Word документу, величина слова 12, фонт Times New Roman, са подацима о аутору, разреду, школи и ментору (обавезан контакт телефон).
  • Радове послати најкасније до 22.јуна 2021.године на мејл адресу: janjusale@gmail.com
  • Уколико радови не задовоље горе наведене формалне услове, неће бити узети у разматрање

 

Пријемом радова Удружење ће стећи право да исте користи без икакве надокнаде за аутора, у непрофитабилне сврхе објављивања и издавања.

 

Жири ће након оцењивања приспелих радова  прогласити најбоље радове (није нужно да свако место заузме само један рад) као и оне које треба похвалити. Поред наведених, организатор ће одредити још један број радова који ће бити штампани у зборнику.

О резултатима конкурса сви учесници биће обавештени најкасније до 31. августа 2021. године. Завршна свечаност планирана је током „дечије недеље“ у октобру 2021. године.

Текст конкурса  објавити на сајту удружења www.gdesuknjigenemabrige.rs као и на фејсбук страници коју користи удружење.

Заступник удружења

Александар Јањушевић