На основу члана 3. став 1. тачка 3. Статута удружења „Где су књиге нема бриге“, дана 04.02.2022. године, донета је следећа:

ОДЛУКА

  1.  Расписује се литерарни конкурс за учешће на четвртом фестивалу дечјег књижевног стваралаштва „Желим да будем дете“
  2. У знак сећања на 100 година од рођења великог српског писца Душка Радовића, задате су следеће теме:

ПОЕЗИЈА

Кад порастем (за ученике 1-4. разреда основне школе)
На кога личим ( за ученике 5-8.разреда основне школе)

ПРОЗА

Прича о левој руци ( за ученике 5-8.разреда основне школе)

Услови конкурса су следећи:

  • Право учешћа имају сви ученици основних школа са територије бивше Југославије.
  • Радови морају бити самостална дечија остварења.
  • На конкурсу је дозвољено учествовати са једним радом, значи сваки учесник може послати највише једну песму или један прозни текст.
  • Песма може имати највише 32 стиха, а прозни текст не више од две стране А4 формата
  • Радове куцати ћириличким писмом (изузетно латиничним писмом за учеснике из држава у којима је оно једино писмо) у Word документу, величина слова 12, фонт Times New Roman, са подацима о аутору, разреду, школи и ментору (обавезан контакт телефон).
  • Радове послати најкасније до 01.јуна 2022.године на мејл адресу: janjusale@gmail.com

            Уколико радови не задовоље горе наведене формалне услове, неће бити узети у разматрање.

Пријемом радова Удружење ће стећи право да исте користи без икакве надокнаде за аутора, у непрофитабилне сврхе објављивања и издавања.

Жири ће након оцењивања приспелих радова  прогласити најбоље радове (није нужно да свако место заузме само један рад) као и оне које треба похвалити. Поред наведених, организатор ће одредити још један број радова који ће бити објављени у зборнику.

 О резултатима конкурса сви учесници биће обавештени најкасније до 31. августа 2022. године. Завршна свечаност планирана је у септембру 2022. године.

Текст конкурса  објавити на сајту удружења www.gdesuknjigenemabrige.rs као и на фејсбук страници коју користи удружење.

Заступник удружења

Александар Јањушевић